HUOMIO!

Päivitetyt nettisivut löytyvät osoitteesta www.oulujarvenmetsapalvelu.com

Palvelut

Pihapuukaato

Pihapuukaadot ja ongelmapuiden/pensaiden kaadot ammattilaiskalustolla. Suorakaadot ja kiipeilyt.

Kantojyrsintä

Kantojyrsintä on edullinen, siisti ja nopea tapa saada siisti piha puun kaadon jälkeen. Kantojyrsintä tapahtuu kompaktilla FSI jyrsimellä. Lisapalveluna multaamme ja paikkakylvämme nurmikon.

Pensasaitojen leikkaus

Pensasaitojen leikkaus ja hoito. Palveluun kuuluu myös leikkuujätteen haravointi ja poisvienti.

Harvennushakkuut

Harvennushakkuut metsurityönä. Teemme myös metsäkuljetukset traktorikalustolla.

Myrskytuhokorjuut

Myrskytuhojen korjuut tonteilla, teillä ja metsissä. Myrskyvaroituksen aikaan 24h päivystys.

Taimikonhoidot

Taimikonhoidot, varhaisperkaukset ja nuoren metsän hoidot laadukkaasti ja ammattitaidolla. Kokenut ja/tai koulutettu henkilöstö

Retkeilyreittikunnostus

Retkeilyreittikunnostukset kokemuksella ja ammattitaidolla ympäri suomen

Istutukset

Metsän uudistustyöt laadukkasti. Istutukset ja kylvöt edulliseen hintaan. Taimet voidaan hankkia myös meidän toimesta.

Luonnonhoito

Toteutamme luonnonhoitohankkeita kuten kulotusta, vesiensuojelua, ennallistamisia yms.

Traktoriurakointi

Talvikunnossapito; auraus ja käsilumityöt. Tien lanaus, kaatotähteiden ajo, metsätraktoriurakointi.

Saaristopalvelut

Palvelemme Oulujärven järvialueella yhteysveneellä. Saarihakkuut, metsänhoidot, pihapuidenkaadot ja luonnonhoitohankkeet palveluvalikoimassa.