Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalveluitamme hoitaa metsätalousinsinöörimme Katju Linna.


Tarjoamme asiakkaillemme asiantuntijapalveluita metsänhoitoon, hakkuisiin, suojeluhankkeisiin ja metsävarallisuuden hallintaan. Käytössämme on moderni ja luotettava Foresta metsäjärjestelmä sekä asiantunteva henkilöstö. Näiden yhdistelmällä voimme päivittää metsäsuunnitelmat, tilatiedot, puustotiedot ja neuvoa metsänomistajaa oikea aikaisiin hakkuisiin sekä metsänhoitoon.

Olit sitten myymässä tai ostamassa metsätilaa, me voimme tehdä metsätila-arvion nopeasti pelkällä tilatunnuksella. 

Metsänhoitotöiden oikea-aikaisuus on metsätilan tärkein huomioon otettava asia. Myöhästynyt varhaisperkaus tuhoaa kalliin istutus-/kylvötaimikon ja myöhästynyt taimikonhoito myöhästyttää tuottavan metsän kasvamista. Valtion tarjoamilla tukirahoilla metsänhoitotyöt saadaan tehtyä kustannustehokkaasti joten isoja kuluja tuleviin tuottoihin nähden ei tule jos hoidot tehdään oikeaan aikaan.

 Palveluihimme kuuluu myös metsien ympäristötukihakemukset eli METSO-hankkeet, joutomaiden metsitystukihakemukset, metsäverotusasiat sekä metsätieisännöinti ja hoito.